• Divadelné predstavenie

  Dňa 1.10. 2018 zavítalo do našej školy Bábkové divadlo Lienka s predstavením O pyšnej Dorotke. Predstavenie si pozreli deti materskej školy a žiaci I. a II. triedy. Deti spoznali pyšnú Dorotku, ktorá si nevážila vecí, ani ľudí, múdreho šuhaja Mateja i vznešeného kráľa. Aj v tejto rozprávke zvíťazila múdrosť a odvaha a deti sa mohli tešiť jej šťastnému koncu. Na záver si všetci mohli prezrieť bábky - marionety a obdivovať ich kostýmy a veľkosť.  

 • Deň mlieka

  Deň mlieka

  Svetový deň mlieka v školách je medzinárodnou každoročnou udalosťou podporovanou a propagovanou od roku 2000 Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo. Mlieko a mliečne produkty pomáhajú naplniť požiadavky na plnohodnotnú výživu rastúceho organizmu. Aj žiaci I. stupňa našej školy oslávili dúškom čerstvého mlieka tento významný deň. Pripomenuli si tak a zdôraznili dôležitosť pitia mlieka a konzumácie mliečnych výrobkov pre ich zdravý rast a vývin.

   

 • Úprava areálu školy

  Úprava areálu školy

  Dňa 14.09.2018 sme využili pekné počasie a žiaci I. aj II. stupňa upravovali a skrášľovali okolie našej školy hrabaním, vytrhávaním buriny, okopávaním, zbieraním odpadkov či zametaním.

  Všetkým žiakom, ktorí sa zúčastnili skrášľovania nášho okolia veľmi pekne ďakujeme.

 • Vyhodnotenie zberu papiera

  V júni prebehol na našej škole zber papiera. Žiaci ZŠ a MŠ vyzbierali spolu 9 566,5 kg, z toho ZŠ 5 333 kg a MŠ 4 233,5 kg.

  Za ZŠ najviac priniesli:

  1. miesto: Friderik Baláž 2. trieda 674 kg

  2. miesto: Hanka a Nelka Boledovičové 1. a 3. trieda po 422,5 kg

  3. miesto: Lukáš Paul 1. trieda 406 kg

  Za MŠ najviac priniesli:

  1. miesto: Timon Melo 664 kg

  2. miesto: Martin Olajoš 500 kg

  3. miesto: Nina Deményová 421 kg

 • Škola v prírode

  Žiaci 2., 3. a 4. ročníka sa v dňoch od 18. 6. do 22. 6. 2018  zúčasttnili ŠvP v Blatnici pri Martine. Ubytovaní boli v hoteli Gader, ktorý leží v podhorskom prostredí prekrásnej prírody Turčianskej kotliny. Poča pobytu sa žiaci vzdelávali netradičnými formami práce zaradení do skupín. Každé popoludnie absolvovali pútavý tematický animačný program. Zúčastnili sa aj výletu do Múzea slovenskej dediny v Martine. Odniesli si množstvo príjemných zážitkov z pestrej činnosti.

 • MDD

              Deň detí oslávili žiaci I. stupňa peknými akciami:

  • Rozprávkové vretienko -    žiaci každej triedy si pripravili dramatizáciu rozprávky, dotvorili ju  kulisami, hudbou a pre ostatných žiakov priniesli pekný zážitok.
  • Turnaj vo vybíjanej – Koncoročný turnaj vo vybíjanej je obľúbenou akciou našich žiakov. Aj tentokrát  si zmerali sily štvrtáci s tretiakmi,  tretiaci s druhákmi a zahrali si aj prváci s druhákmi. Štvrtáci už tradične potvrdili, že sú lídrami tejto obľúbenej hry, ale i naši najmenší prváci si v hre počínali veľmi dobre.
 • Exkurzia - Nitra

  Dňa 30.5. 2018 sa žiaci I. stupňa zúčastnili na exkurzii v Nitre. Navštívili Hasičskú stanicu a Park Sihoť. Na Haičskej stanici sa dozvedeli o dôležitej a významnej práci hasičov a prezreli si techniku, ktorú pri práci používajú. Park Sihoť bol pre žiakov miestom relaxu a hojdačkami, kolotočom a preliezkami, ale i miestom pre príjemnú prechádzku.

 • Matematické súťaže

  V tomto školskom roku sme sa zapojili do rôznych matematických súťaží ako je Pytagoriáda, Matematcký klokan a Maks. Najúspešnejším riešiteľom sa stal Filip Bujdák z V. triedy, ktorý získal 3. miesto v okresnom kole Pytagoriády, bol úspešný riešiteľ súťaže Matematický klokan a získal titul MAXIHVIEZDA v celoslovenskej súťaži Maks. Gratulujeme!

 • Otvorená hodina pre predškolákov z MŠ

  Otvorená hodina pre predškolákov z MŠ

       Žiaci materskej školy spolu s pani učiteľkou boli pozvaní na otvorenú hodinu do prvej triedy. Po úvodnom privítaní sme si predstavili škriatka Hupsa, ktorý v Šlabikári deťom stvára rôzne šibalstvá. Vyučovacou hodinou previedli deti hlavné postavy zo známej rozprávky Tri prasiatka. Prvé prasiatko – Čítajko preskúšalo nielen škôlkarov, ale aj prváčikov z písmen, slabikovania a čítania. Druhé prasiatko – Počítajko, bolo zvedavé, či všetky deti ovládajú geometrické tvary, porovnávanie čísel, ale aj počítanie na prstoch do 10. Po krátkej telovýchovnej chvíľke spríjemnenej spevom a cestovaním vláčikom sme sa dostali k tretiemu prasiatku Prírodovedkovi. Prváčikovia formou básničky predstavili časti ľudského tela a škôlkari mali za úlohu na postavičkách zistiť a dokresliť, čo na nich chýba.

  Nielen Hups bol šťastný, lebo deti úlohy zvládli bez zaváhania, ale že spoznal nových kamarátov, na ktorých sa teší v nasledujúcom školskom roku 2018/2019.

  Záver hodiny bol veselý a spestrený piesňou Keď si šťastný ...

  Pred odchodom sme si navzájom vymenili pripravené darčeky, škôlkari dostali pamätné listy z otvorenej hodiny, vymaľovánku Hupsa a so želaním dobrých vysvedčení a ešte krajších letných prázdnin sme sa rozlúčili.

 • Poznávacia exkurzia

  Poznávacia exkurzia

  Žiaci druhého stupňa sa dňa 12.6.2018 zúčastnili poznávacej exkurzie. Prvou zastávkou bolo Misijné múzeum v Nitre, kde sa oboznámili s kultúrou a zvykmi cudzích krajín. Prezreli si predmety, ktoré priniesli slovenskí misionári zo svojich ciest po svete. Boli to predmety dennej potreby, zbrane, kultové predmety a umelecké diela. Prešli si tiež expozíciou zvierat zo všetkých kútov sveta. Oboznámili sa tiež s činnosťou misionárov v Tanzánii prostredníctvom krátkeho dokumentárneho filmu. Druhou zastávkou bolo Vivárium SPU v Nitre, kde sa dozvedeli veľa zaujímavostí zo sveta plazov a obojživelníkov. Komentovaná prehliadka im poskytla informácie o  ochrane chránených druhov plazov, zabezpečila im environmentálnu výchovu a prakticky sa oboznámili s profesionálnym chovom a odchovom náročných druhov plazov. Poslednou zastávkou bola Botanická záhrada  SPU v Nitre. Komentovaná prehliadka skleníkov a záhrady  im priniesla množstvo vedeckých a  populárnych informácií z rastlinnej ríše.

 • Vybíjaná

  Vybíjaná

  26.apríla si žiaci I. stupňa zahrali obľúbenú vybíjanú. Pre prváčikov to bola prvá veľká skúsenosť na hracom poli v zápase s druhákmi. Počínali si výborne, preukázali odvahu a chuť hrať. Najviac sa darilo najstarším žiakom, štvrtákom, ktorí poznajú pravidlá tejto hry veľmi dobre. Cieľom turnaja bolo upevňovanie zdravia, fyzickej kondície detí, rozvíjanie pohybových schopností a zmyslu pre kolektívnu hru.

 • Preventívny program Kozmo

  Nezisková organizácia Centrum Slniečko pripravila pre žiakov II. a III. triedy preventívny program KOZMO, s ktorým do našej školy pravidelne raz za týždeň prichádzala v marci a apríli. Cieľom tohto programu bolo rozvíjanie osobnosti detí, ich spolupraáce, vzájomnej tolerancie, asertivity a ochrany pred násilím. V ôsmich stretnutiach sa pracovníci Slniečka zamerali na problém vyčleňovania, posmievania, fyzického ubližovania, na podporu vzájomného vychádzania a poznania vlastných emócií. 

 • Obecná knižnica

  V mesiaci marec navštívili žiaci I. stupňa Obecnú knižnicu v Jarku. Na túto návštevu sa veľmi tešili, keďže mnohé z detí v nej ešte neboli. Žiaci si knižnicu so záujmom prezreli a rovnako ich upútali informácie o nových tituloch, ktoré tento rok do knižnice pribudli. Tešili sa každej knižke, ktorú si mohli prelistovať a prezrieť. Z knižnice mnohí odchádzali s vedomím, že sa do nej určite zapíšu a budú ju navštevovať.

 • Karneval

  Karneval

  Dňa 9.2.2018 sa uskutočnil školský karneval. Žiaci VIII. triedy nádherne vyzdobili telocvičňu, pripravili príjemnú atmosféru pre spolužiakov, ktorí si vyrobili zaujímavé masky a súťažili o ceny.

  Dvanásť masiek bolo odmenených cenami za originalitu a kreativitu: Štefánik, hrozno, vesmír, rybárka, Arab, kukučkové hodiny, mucha, internetový vyhľadávač, hamburger, röntgenový snímok, ježibaba, legopanáčik,...

  Všetky ostatné masky  dostali tiež odmeny. Každý žiak si pochutil na sladkej šiške s čajom.

  Tancom, hrami, veselosťou, šantením sme si pripomenuli fašiangové zvyky a tradície.

  Vďaka ôsmakom sme prežili spokojný zábavný fašiangový deň!

 • Expert geniality show

  Celoslovenskej súťaže Expert sa zúčastnilo z našej školy 20 žiakov. 5 žiakov zo VI. triedy, 7 žiakov z VIII. triedy, 8 žiakov z IX. tiedy.

  Najlepšie sa umiestnil Filip Bujdák zo VI. triedy v téme: Dejiny, udalosti, umenie na 53. a v téme: Mozgolamy na 126. mieste. Nina Mesárošová z IX. triedy v téme: Tajomstvá prírody skončila na 163. mieste a Marek Bekéni z IX. triedy v téme: Dejiny, udalosti ,umenie na 92. mieste.

  Gratulujeme k peknému úspechu!

 • Škriatkovia v knižnici 

  Škriatkovia v knižnici 

   

  V stredu 7.2.2018 prišli do školskej knižnice krásne rozprávkové postavičky. Kto to bol? Malí škriatkovia z prízemia našej školy. Chceli sa oboznámiť s tým, ako vlastne knižnica vyzerá, čo sa v nej nachádza a aké skrýva tajomstvá. Ich pani učiteľka im porozprávala, ako sa knižky požičiavajú,aký je rozdiel medzi knižkami v knižnici a u nich doma a ako si môžu knihy požičať. Aj napriek tomu, že títo škriatkovia sú veľmi šikovní, čítanie ich ešte len čaká, a tak si aspoň popozerali ilustrácie a vyskúšali si aj novinku našej knižnice – vnímavé knihy s magickým perom, ktoré im rozprávku porozpráva. Vzácna návšteva sa páčila nielen im, ale bola aj príjemným spestrením pre všetkých, ktorí ich knižnicou sprevádzali. Na záver nás potešili krásnou fašiangovou piesňou.

 • Hviezdoslavov Kubín I.stupeň

  Hviezdoslavov Kubín I.stupeň

  31.01.2018 sa v 1. až 4. ročníku konala recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín školské kolo. Žiaci si pripravili poéziu aj prózu, predviedli svoje schopnosti v recitácii a všetkým priniesli pekný umelecký zážitok. Najúspešnejší žiaci boli: 1. ročník Hanka Boledovičová, 2. ročník Kamilka Goňová, 3.ročník Nelka Boledovičová, 4. ročník Jakub Zaujec. Všetkým srdečne gratulujeme.

 • Všetkovedko

  Niektorí žiaci 2. až 5. ročníka sa popasovali v tejto súťaži s netradičnými otázkami, ukázali čo všetko už vedia o svete, ako dobre zvládajú čítanie s porozumením a získali novú skúsenosť. Stálo to za to. Na našej škole máme dvoch VŠETKOVEDKOV. Tomáš Bujdák, ktorý sa umiestnil na 6. mieste na Slovensku a Anežka Bujdáková, ktorá sa umiestnila na 35. mieste na Slovensku. Gratulujeme a tešíme sa z ich úspechu.

 • Vyhodnotenie zberu papiera

  Vyhodnotenie zberu papiera

  V mesiaci október prebehol na našej škole zber papiera. Žiaci ZŠ a MŠ vyzbierali spolu 6 185 kg, z toho ZŠ 4 542 kg a MŠ 1 643 kg.

  Za ZŠ najviac priniesli:

  1. miesto: Ninka Bakošová 1. trieda 355 kg

  2. miesto: Hanka a Nelka Boledovičové 1. a 3. trieda po 232 kg

  3. miesto: Bianka Čirková a Paťo Čirka 3. a 7. trieda po 219 kg

  Za MŠ najviac priniesli:

  1. miesto: Timon Melo 340 kg

  2. miesto: Šimon Zuzík 147 kg

  3. miesto: Alžbetka Bírová 141 kg

 • Výsledky Testovania 5-2017

  Výsledky Testovania 5-2017

  Dňa 22. 11. 2017 sa žiaci 5. ročníka zúčastnili Testovania 5-2017, ktoré preverilo ich vedomosti z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry. V oboch predmetoch je ich výsledná priemerná úspešnosť vyššia ako je úspešnosť dosiahnutá v SR. Gratulujeme!!!

                                           Úspešnosť dosiahnutá v SR           Úspešnosť našej školy

  Matematika                                     64,7 %                                           75,9 %

  Slovenský jazyk a literatúra            62,8 %                                           66,7 %

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Školská 16, 951 48 JAROK
 • 037/6587252 - ZŠ
  0904310684 - ZŠ
  037/6587298 - MŠ
  0911/506649 - MŠ
  037/6587217 - ŠJ

Fotogaléria