• Vyhodnotenie zberu papiera

  V mesiaci október prebehol na našej škole zber papiera. Žiaci ZŠ a MŠ vyzbierali spolu 6 185 kg, z toho ZŠ 4 542 kg a MŠ 1 643 kg.

  Za ZŠ najviac priniesli:

  1. miesto: Ninka Bakošová 1. trieda 355 kg

  2. miesto: Hanka a Nelka Boledovičové 1. a 3. trieda po 232 kg

  3. miesto: Bianka Čirková a Paťo Čirka 3. a 7. trieda po 219 kg

  Za MŠ najviac priniesli:

  1. miesto: Timon Melo 340 kg

  2. miesto: Šimon Zuzík 147 kg

  3. miesto: Alžbetka Bírová 141 kg

 • Karneval

  Dňa 9.2.2018 sa uskutočnil školský karneval. Žiaci VIII. triedy nádherne vyzdobili telocvičňu, pripravili príjemnú atmosféru pre spolužiakov, ktorí si vyrobili zaujímavé masky a súťažili o ceny.

  Dvanásť masiek bolo odmenených cenami za originalitu a kreativitu: Štefánik, hrozno, vesmír, rybárka, Arab, kukučkové hodiny, mucha, internetový vyhľadávač, hamburger, röntgenový snímok, ježibaba, legopanáčik,...

  Všetky ostatné masky  dostali tiež odmeny. Každý žiak si pochutil na sladkej šiške s čajom.

  Tancom, hrami, veselosťou, šantením sme si pripomenuli fašiangové zvyky a tradície.

  Vďaka ôsmakom sme prežili spokojný zábavný fašiangový deň!

 • Expert geniality show

  Celoslovenskej súťaže Expert sa zúčastnilo z našej školy 20 žiakov. 5 žiakov zo VI. triedy, 7 žiakov z VIII. triedy, 8 žiakov z IX. tiedy.

  Najlepšie sa umiestnil Filip Bujdák zo VI. triedy v téme: Dejiny, udalosti, umenie na 53. a v téme: Mozgolamy na 126. mieste. Nina Mesárošová z IX. triedy v téme: Tajomstvá prírody skončila na 163. mieste a Marek Bekéni z IX. triedy v téme: Dejiny, udalosti ,umenie na 92. mieste.

  Gratulujeme k peknému úspechu!

 • Škriatkovia v knižnici 

   

  V stredu 7.2.2018 prišli do školskej knižnice krásne rozprávkové postavičky. Kto to bol? Malí škriatkovia z prízemia našej školy. Chceli sa oboznámiť s tým, ako vlastne knižnica vyzerá, čo sa v nej nachádza a aké skrýva tajomstvá. Ich pani učiteľka im porozprávala, ako sa knižky požičiavajú,aký je rozdiel medzi knižkami v knižnici a u nich doma a ako si môžu knihy požičať. Aj napriek tomu, že títo škriatkovia sú veľmi šikovní, čítanie ich ešte len čaká, a tak si aspoň popozerali ilustrácie a vyskúšali si aj novinku našej knižnice – vnímavé knihy s magickým perom, ktoré im rozprávku porozpráva. Vzácna návšteva sa páčila nielen im, ale bola aj príjemným spestrením pre všetkých, ktorí ich knižnicou sprevádzali. Na záver nás potešili krásnou fašiangovou piesňou.

 • Hviezdoslavov Kubín I.stupeň

  31.01.2018 sa v 1. až 4. ročníku konala recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín školské kolo. Žiaci si pripravili poéziu aj prózu, predviedli svoje schopnosti v recitácii a všetkým priniesli pekný umelecký zážitok. Najúspešnejší žiaci boli: 1. ročník Hanka Boledovičová, 2. ročník Kamilka Goňová, 3.ročník Nelka Boledovičová, 4. ročník Jakub Zaujec. Všetkým srdečne gratulujeme.

 • Všetkovedko

  Niektorí žiaci 2. až 5. ročníka sa popasovali v tejto súťaži s netradičnými otázkami, ukázali čo všetko už vedia o svete, ako dobre zvládajú čítanie s porozumením a získali novú skúsenosť. Stálo to za to. Na našej škole máme dvoch VŠETKOVEDKOV. Tomáš Bujdák, ktorý sa umiestnil na 6. mieste na Slovensku a Anežka Bujdáková, ktorá sa umiestnila na 35. mieste na Slovensku. Gratulujeme a tešíme sa z ich úspechu.

 • Výsledky Testovania 5-2017

  Dňa 22. 11. 2017 sa žiaci 5. ročníka zúčastnili Testovania 5-2017, ktoré preverilo ich vedomosti z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry. V oboch predmetoch je ich výsledná priemerná úspešnosť vyššia ako je úspešnosť dosiahnutá v SR. Gratulujeme!!!

                                           Úspešnosť dosiahnutá v SR           Úspešnosť našej školy

  Matematika                                     64,7 %                                           75,9 %

  Slovenský jazyk a literatúra            62,8 %                                           66,7 %

 • Šaliansky Maťko- školské kolo

  Šaliansky Maťko opäť prišiel aj do našej školy. Každoročne si pripomíname slovenskými povesťami Jozefa Cígera Hronského. 21 žiakov z 5.,6. a 8. ročníka prednieslo zaujímavo slovenské povesti o Jánošíkovi,Corgoňovi, kráľovi Matejovi a dostali sme sa vďaka nim do dávnej minulosti.

  Najkrajšie prednesy predviedli: Dominik Paul, Simonka Boledovičová, Františka Zeleňáková z 8. ročníka, Johanka Tóthová z 5. ročníka, Filip Bujdák a Samo Kramár zo 6. ročníka. Gratulujeme a ďakujeme!

 • Vianočná akadémia

  Príjemná vianočná pohoda v škole s krásne vyzdobenými chodbami i triedami, s veselými žiakmi,ktorí si nezabudnuteľnými vystúpeniami pripomínali vianočné tradície a zvyky.

  Tešili sme sa a spievali s malými škôlkarmi,obdivovali sme pôvabný lyrický tanec školského klubu.Každá trieda vložila do svojho originálneho vystúpenia kus srdiečka,snahu spríjemniť predvianočný čas a čakanie na darčeky.Básničky, piesne, vianočné želania a vinše s Tichou nocou nám zneli ešte dlho v pamäti.

   

   

 • Christmas postcards

  V mesiaci november sa naša škola zapojila do medzinárodného spoločenstva škôl a učiteľov. Ako prvý projekt sme na hodinách anglického jazyka a výtvarnej výchovy vytvorili vianočné pohľadnice pre školy vo Francúzsku a v Humennom.

 • Misia modrá planéta

  Žiaci 4.ročníka sa v mesiaci november zapojili spolu s ďalšími školami na Slovensku do hry MISIA MODRÁ PLANÉTA. Išlo o projektové vyučovanie v rámci enviromentálnej výchovy. Hra prehĺbila nadobudnuté vedomosti prostredníctvom rôznych aktivít a umožnila žiakom naplno zapojiť kreativitu pri riešení enviromentálnej probblematiky ako je doprava, odpad, energie a životný štýl. Žiaci navrhli základňu pod názvom Zázemie na novej Modrej planéte a vyriešili základné enviromentálne otázky.

 • Detský čin roka 2017

  79 žiakov našej školy z 3. a 5.-9. ročníka sa opäť aj tento 17. rok zapojili do detskej poroty Detského činu roka 2017. Vyberali opäť z 35 podôb dobra. Múdro a citlivo vyberali a hlasovali za najzaujímavejšie skutky.

 • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

  Dňa 21. novembra 2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 16 žiakov 6., 7., 8. a 9. ročníka. V kategórii 1A zvíťazil Samuel Krišák zo 7. ročníka, na druhom mieste sa umiestnila Lucka Nováková zo 6. ročníka a tretie miesto obsadil David Vanyo, žiak 7. triedy.

  V kategórii 1B prvé miesto obsadil Adam Zaujec z 9. ročníka, druhé miesto obsadil Dominik Paul, žiak 8. ročníka. Na treťom mieste skončila Miška Zaujecová z 9. ročníka.

  Víťazi obidvoch kategórii postupujú do okresného kola, kde im všetci budeme držať palce. Všetkým účastníkom veľké ĎAKUJEME za dosiahnuté výsledky. 

   

 • Záložka do knihy spája školu

  Naša školská knižnica opäť ožila. Veľmi sa tešíme, že sa tu stretávame čoraz  častejšie a deti sa začínajú obzerať po nových knihách, ktoré s pravidelnosťou dopĺňame. V utorok 14. 11. sme zavŕšili projekt „Záložka spája školu“. Žiaci prvého stupňa a piataci z druhého stupňa počas celého októbra vyrábali záložky do kníh pre svojich spolužiakov. Zo všetkých záložiek sme v knižnici urobili peknú výstavku, ktorú si „decká“ popozerali a potom sme si porozdávali záložky. Každý si dostal, ktorá sa mu najviac páčila. A že bolo z čoho vyberať... Deťom sme tiež bližšie predstavili knižnicu, ako sa v nej majú orientovať a tiež sme ich povzbudili, aby čítali.  Ďakujeme všetkým zúčastneným, pani učiteľkám za tvorivé nápady a všetkým šikovným detičkám za ich snahu a nádherné záložky!

 • Súťaž: „Malí botanici“

  Dňa 8.11.2017 sa trojčlenné družstvo žiačok našej školy v zložení: Nelka Boledovičová, Natálka Maťová a Viky Fraňová, zúčastnilo biologickej olympiády v kaštieli Arboréta v Tesárskych Mlyňanoch. Žiačkam gratulujeme k umiestneniu a ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • Odborná prednáška na tému: Odpady a recyklácia

  Dňa 25.10.2017 sa na našej škole, ktorá je spolu s ďalšími základnými školami v kraji a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre súčasťou projektu KEGA č. 044UKF – Modernizácia výučby a interdisciplinárneho prístupu v rámci kategórie odpad a odpadové hospodárstvo, uskutočnila odborná prednáška na tému Odpady a ich recyklácia. Ďakujeme zástupkyni vedúcej katedry chémie UKF Doc. Ing. Melánii Feszterovej, PhD. za interaktívne spracovanie danej problematiky pre našich žiakov z celého druhého stupňa.

 • Svetový deň výživy

  16. 10. 2017

  Pri príležitosti Svetového dňa výživy si dňa 16.10. 2017 žiaci druhej triedy pripravili pre svojich spolužiakov I. stupňa výstavku ovocia a zeleniny. Upozornili na to, aká dôležitá pre dobrý vývin a rast detí je zdravá strava spojená s pravidelnou konzumáciou ovocia a zeleniny. To, že zeleninka a ovocie deťom chutí, dokázali pre veselej ochutnávke. Svoju šikovnosť si preverili  pri súťažení v triedení strukovín. Prezentácia i aktivity boli pre deti poučné i zábavné.

   

 • September neznamenal pre nás len nástup do školy a učenie... Vystihli sme totiž najkrajšiu časť „babieho leta“ a vybrali sme sa na výlet do Bratislavy. Žiaci prvého až piateho ročníka sa oboznámili s výstavou Bienále ilustrácií. Je to výstava s tradíciou 50 rokov a oboznamuje deti s ilustráciami, ktoré dopĺňajú detské knihy. Keďže tento rok boli bienále výnimočne prezentované v Slovenskom národnom múzeu, využili sme príležitosť a absolvovali sme aj prehliadku prírodovednej sekcie. Objavovali sme rozmanitosti živej a neživej prírody, ktorá je typická pre územie Slovenska, ale vyskytli sa aj cudzokrajné zvieratá. Okrem skamenelín a kameňov sme sa cez celú škálu rôznych „potvoriek“ dostali až k exotickým zvieratám a skamarátili sme sa aj so žirafou či zebrou. Po vyčerpávajúcom zážitku sme sa, na radosť všetkých detí, presunuli do menej náučnej časti Bratislavy – do nákupného centra, kde sme s obrovskou radosťou pomíňali všetko, čo sme mohli a spokojní sme sa vybrali na cestu domov.

 • 4. 9. 2017

  Všetci sme sa radi vrátili do školy po prázdninách oddýchnutí, spokojní a plní očakávaní. Najviac tajných túžob a snov mali malí prváčikovia, ale aj deviataci, ktrorých čakajú posledné dôležité chvíle na základnej škole.

  Pani riaditeľka Mgr. Ľubica Zaujecová, po tónoch našej hymny a uvítacích básniach, v slávnostnom príhovore privítala hostí, rodičov, učiteľov i žiakov a na záver zapriala všetkým veľa úspechov v novom školskom roku. Čakajú nás zaujímavé úlohy, ciele a ich plnenia, tak s radosťou do učenia !

 • Cvičenie v prírode - jesenná časť

  Dňa 7. 9. 2017sa žiaci ročníkov 1. - 4. zúčastnili jesennej časti Cvičenia v prírode. Deti si osvojovali základy správneho pohybu v prírode, dbali na ochranu prírody, tiché správanie. Cvičením si rozvíjali telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť.Jesenná príroda im ponúkla množstvo podnetov k pozorovaniu a poznávaniu.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Jarok
  Školská 16, 951 48 JAROK
 • 037/6587252 - ZŠ
  0901/703071 - ZŠ
  037/6587298 - MŠ
  0911/506649 - MŠ
  037/6587217 - ŠJ

Fotogaléria