Dôležitý oznam ŠJ!

Upozorňujeme rodičov žiakov základnej školy, že žiak, ktorý chce odoberať stravu od 03. septembra 2020 musí mať:

 

1. Vyplnený a odovzdaný Zápisný lístok stravníka na šk. r. 2020/2021 (do 03. 07. 2020)

 

2. Zakúpený čip na stravu (suma čipu je 5,- €), čip žiakovi zostáva po dobu, pokiaľ bude stravníkom školskej jedálne (už zakúpené čipy sú platné aj v šk. r. 2020/2021)

 

3. Uhradenú kauciu na stravu v sume 20,- € do 25. augusta 2020 ! (IBAN: SK65 5600 0000 0068 2620 3004) Variabilný symbol: 20202021

Správa pre adresáta: Meno a priezvisko dieťaťa, trieda v šk. r. 2020/2021

 

Žiak, ktorý do 03. septembra 2020 nemá splnené tieto podmienky a chce sa stravovať v školskej jedálni, bude prihlásený na stravu až po splnení týchto podmienok.

 

Žiak, ktorý v šk. r. 2020/2021 nebude stravníkom školskej jedálne je povinný odovzdať čip vedúcej školskej jedálne do 05. 09. 2020. Kaucia za čip (5,- €) bude poslaná zákonnému zástupcovi dieťaťa na bankový účet.

Novinky

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Školská ulica 16, 951 48 JAROK
 • 037/6587252 - ZŠ
  0904310684 - ZŠ
  037/6587298 - MŠ
  0911/506649 - MŠ
  037/6587217 - ŠJ

Fotogaléria