Rada školy

Za pedagogických pracovníkov ZŠ: Mgr Zuzana Zúziková

Za pedagogických pracovníkov MŠ: Tatiana Ďurišová

Za nepedagogických pracovníkov ZŠsMŠ: Mgr. Daniela Bakošová

Za rodičov ZŠ: Božena Maťová, Eva Náhlovská, Mgr. Marek Bekéni

Za rodičov MŠ: Mgr. Daniela Gálová

Delegovaní členovia do rady školy: RNDr. Gabriel Minárik, PhD., Peter Mesároš, Ing. Pavol Melo, Mgr. Tomáš Chrenko

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Jarok
  Školská 16, 951 48 JAROK
 • 037/6587252 - ZŠ
  0901/703071 - ZŠ
  037/6587298 - MŠ
  0911/506649 - MŠ
  037/6587217 - ŠJ

Fotogaléria