ORGANIZÁCIA   VYUČOVANIA  ZŠ  A  ŠKD

Začiatok vyučovania : 8:10 hod.

1.hod.:  8:10 –  8:55

                                                      1.prest.:  8:55 –  9:05  / 10 min./

2.hod.:  9:05 –  9:50     

                                                      2.prest.:  9:50 – 10:05 / 15 min./

3.hod.: 10:05 – 10:50

                                                      3.prest.: 10:50 – 11:00 / 10 min./

4.hod.: 11:00 – 11:45

                                                      4.prest.: 11:45 – 11:55 / 10 min./

5.hod.: 11:55 – 12:40

                                                      5.prest.: 12:40 – 12:45 / 5 min./

6.hod.: 12:45 – 13:30                        

                                                      6.obed.prest.: 13:30 – 14:00 /30 min./

7.hod.: 14:00 – 14:45

 

 

Koniec vyučovania : 14:45 hod.          

 

Popoludňajšia záujmová činnosť : 14:00 – 16:00 hod.

                                                                                    

Činnosť  ŠKD : 6:30 - 8:00

                        11:45 – 16:30 hod.                    

                                                                                                               

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Školská 16, 951 48 JAROK
 • 037/6587252 - ZŠ
  0904310684 - ZŠ
  037/6587298 - MŠ
  0911/506649 - MŠ
  037/6587217 - ŠJ

Fotogaléria