Dokumenty na stiahnutie

 

 

Školský poriadok: skolsky_poriadok.pdf

Vnútorná smernica hodnotenia prospechu a správania žiakov: Smernica_na_hodnotenie_prospechu_a_spravania_ziakov.pdf

Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania: uvolnenie_ziaka.docx

Protiepidemické opatrenia: Protiepidemicke_opatrenia.docx

 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti: zaverecna_sprava_2017-2018.pdf

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti:zaverecna_sprava_2016-2017.pdf

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti: zaverecna_sprava_2015-2016.pdf

Správa o hospodárení za rok 2016: sprava_o_hospodareni_2016.pdf

Správa o hospodárení za rok 2017:sprava_o_hospodareni_2017.pdf

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Školská 16, 951 48 JAROK
 • 037/6587252 - ZŠ
  0904310684 - ZŠ
  037/6587298 - MŠ
  0911/506649 - MŠ
  037/6587217 - ŠJ

Fotogaléria