Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Ľubica Zaujecová Rozvrh
Riaditeľka
Vedie krúžok: Príprava na testovanie a prijímacie pohovory z MAT
lzaujecova@gmail.com
 
 
Mgr. Daniela Bakošová BD Učiteľka
daniela.bakosova@centrum.sk
 
 
Mgr. Lucia Balážová BL Rozvrh
Triedna učiteľka: 6
Vedie krúžok: Pohybové hry I
lbalazova9@gmail.com
 
 
Katarína Bekényiová BK Zástupkyňa MŠ
 
 
Mgr. Táňa Beličková BT Vychovávateľka
tchlebecova@gmail.com
 
 
Marcela Boledovičová BM Učiteľka MŠ
boledkovci@centrum.sk
 
 
PhDr. Peter Brisuda BP Rozvrh
Učiteľ
 
 
Tatiana Ďurišová ĎT Učiteľka MŠ
 
 
Marianna Halová MH Učiteľka MŠ
 
 
Mgr. Helena Hollá HH Rozvrh
Triedna učiteľka: 1
Vedie krúžok: Hravé čítanie a písanie pre 1. ročník
 
 
Mgr. Juliána Janíková, PhD. JJ Rozvrh
Triedna učiteľka: 5
Vedie krúžok: Príprava na testovanie a prijímacie pohovory z SJL
 
 
Mgr. Dominika Klučková KD Učiteľka MŠ
 
 
Mgr. Katarína Masárová MK Rozvrh
Triedna učiteľka: 4
Vedie krúžok: Pohybové hry II
masarovakatarina@orangemail.sk
 
 
Mgr. Beata Medeková MB Rozvrh
Triedna učiteľka: 9
beata.medekova@gmail.com
Foto Mgr. Andrea Mráziková MA Rozvrh
Triedna učiteľka: 7
dartik@zoznam.sk
 
 
Mgr. Mariana Muššáková MM Rozvrh
Triedna učiteľka: 2
Vedie krúžok: Šikovníček
mariana.muska@gmail.com
 
 
Mária Németová NM Učiteľka MŠ
 
 
Mgr. Miroslava Soligová MS Rozvrh
Triedna učiteľka: 3
Vedie krúžok: Nemčina hrou
 
 
Mgr. Miroslava Straňáková RM Vychovávateľka
miroslava.rondosova@gmail.com
 
 
Ing. Daniel Varga VD Rozvrh
Učiteľ
daniel1varga@gmail.com
 
 
Mgr. Zuzana Zúziková ZZ Rozvrh
Triedna učiteľka: 8
zuzikova@gmail.com

© aScAgenda 2018.0.1077 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.12.2017

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Jarok
  Školská 16, 951 48 JAROK
 • 037/6587252 - ZŠ
  0901/703071 - ZŠ
  037/6587298 - MŠ
  0911/506649 - MŠ
  037/6587217 - ŠJ

Fotogaléria