Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Ľubica Zaujecová Rozvrh
Riaditeľka
Vedie krúžok: Volejbalový krúžok
 
 
Marcela Bakošová BM Vychovávateľka
 
 
Mgr. Lucia Balážová BL Rozvrh
Triedna učiteľka: 7
Vedie krúžok: Pohybové hry I
 
 
Mgr. Ivan Balla BI Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Táňa Beličková BT Vychovávateľka
 
 
Marcela Boledovičová BM Učiteľka MŠ
 
 
Tatiana Ďurišová ĎT Zástupkyňa MŠ
 
 
Mgr. Andrea Gálová GA Učiteľka MŠ
 
 
Mgr. Helena Hollá HH Rozvrh
Triedna učiteľka: 2
Vedie krúžok: Hravé čítanie a písanie pre 1. ročník
Vedie krúžok: Rozhlasovo-čitateľský krúžok
 
 
Bc. Lucia Chrenková CHL Učiteľka MŠ
 
 
Mgr. Juliána Janíková, PhD. JJ Rozvrh
Triedna učiteľka: 6
Vedie krúžok: Príprava na testovanie a prijímacie pohovory z SJL
 
 
Alena Kačírová KA Učiteľka MŠ
 
 
Mgr. Veronika Lukáčová LV Rozvrh
Učiteľka
Foto Mgr. Katarína Masárová MK Rozvrh
Triedna učiteľka: 3
Vedie krúžok: Pohybové hry II
 
 
Mgr. Beata Medeková MB Rozvrh
Triedna učiteľka: 8
Vedie krúžok: Počítačový krúžok
 
 
Mgr. Lucia Mrocková ML Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Mariana Muššáková MM Rozvrh
Triedna učiteľka: 1
Vedie krúžok: Šikovníček
 
 
Mária Németová NM Učiteľka MŠ
 
 
Mgr. Anna Slobodníková SA Rozvrh
Triedna učiteľka: 5
 
 
Mgr. Miroslava Soligová SM Rozvrh
Triedna učiteľka: 4
Vedie krúžok: Nemčina hrou
 
 
Mgr. Miroslava Straňáková RM Vychovávateľka
 
 
Mgr. Zuzana Zúziková ZZ Rozvrh
Triedna učiteľka: 9
Vedie krúžok: Príprava na testovanie a prijímacie pohovory z MAT

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.12.2018

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Školská 16, 951 48 JAROK
 • 037/6587252 - ZŠ
  0904310684 - ZŠ
  037/6587298 - MŠ
  0911/506649 - MŠ
  037/6587217 - ŠJ

Fotogaléria