• Misia modrá planéta

  Žiaci 4.ročníka sa v mesiaci november zapojili spolu s ďalšími školami na Slovensku do hry MISIA MODRÁ PLANÉTA. Išlo o projektové vyučovanie v rámci enviromentálnej výchovy. Hra prehĺbila nadobudnuté vedomosti prostredníctvom rôznych aktivít a umožnila žiakom naplno zapojiť kreativitu pri riešení enviromentálnej probblematiky ako je doprava, odpad, energie a životný štýl. Žiaci navrhli základňu pod názvom Zázemie na novej Modrej planéte a vyriešili základné enviromentálne otázky.

 • Detský čin roka 2017

  79 žiakov našej školy z 3. a 5.-9. ročníka sa opäť aj tento 17. rok zapojili do detskej poroty Detského činu roka 2017. Vyberali opäť z 35 podôb dobra. Múdro a citlivo vyberali a hlasovali za najzaujímavejšie skutky.

 • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

  Dňa 21. novembra 2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 16 žiakov 6., 7., 8. a 9. ročníka. V kategórii 1A zvíťazil Samuel Krišák zo 7. ročníka, na druhom mieste sa umiestnila Lucka Nováková zo 6. ročníka a tretie miesto obsadil David Vanyo, žiak 7. triedy.

  V kategórii 1B prvé miesto obsadil Adam Zaujec z 9. ročníka, druhé miesto obsadil Dominik Paul, žiak 8. ročníka. Na treťom mieste skončila Miška Zaujecová z 9. ročníka.

  Víťazi obidvoch kategórii postupujú do okresného kola, kde im všetci budeme držať palce. Všetkým účastníkom veľké ĎAKUJEME za dosiahnuté výsledky. 

   

 • Záložka do knihy spája školu

  Naša školská knižnica opäť ožila. Veľmi sa tešíme, že sa tu stretávame čoraz  častejšie a deti sa začínajú obzerať po nových knihách, ktoré s pravidelnosťou dopĺňame. V utorok 14. 11. sme zavŕšili projekt „Záložka spája školu“. Žiaci prvého stupňa a piataci z druhého stupňa počas celého októbra vyrábali záložky do kníh pre svojich spolužiakov. Zo všetkých záložiek sme v knižnici urobili peknú výstavku, ktorú si „decká“ popozerali a potom sme si porozdávali záložky. Každý si dostal, ktorá sa mu najviac páčila. A že bolo z čoho vyberať... Deťom sme tiež bližšie predstavili knižnicu, ako sa v nej majú orientovať a tiež sme ich povzbudili, aby čítali.  Ďakujeme všetkým zúčastneným, pani učiteľkám za tvorivé nápady a všetkým šikovným detičkám za ich snahu a nádherné záložky!

 • Súťaž: „Malí botanici“

  Dňa 8.11.2017 sa trojčlenné družstvo žiačok našej školy v zložení: Nelka Boledovičová, Natálka Maťová a Viky Fraňová, zúčastnilo biologickej olympiády v kaštieli Arboréta v Tesárskych Mlyňanoch. Žiačkam gratulujeme k umiestneniu a ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • Odborná prednáška na tému: Odpady a recyklácia

  Dňa 25.10.2017 sa na našej škole, ktorá je spolu s ďalšími základnými školami v kraji a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre súčasťou projektu KEGA č. 044UKF – Modernizácia výučby a interdisciplinárneho prístupu v rámci kategórie odpad a odpadové hospodárstvo, uskutočnila odborná prednáška na tému Odpady a ich recyklácia. Ďakujeme zástupkyni vedúcej katedry chémie UKF Doc. Ing. Melánii Feszterovej, PhD. za interaktívne spracovanie danej problematiky pre našich žiakov z celého druhého stupňa.

 • Svetový deň výživy

  16. 10. 2017

  Pri príležitosti Svetového dňa výživy si dňa 16.10. 2017 žiaci druhej triedy pripravili pre svojich spolužiakov I. stupňa výstavku ovocia a zeleniny. Upozornili na to, aká dôležitá pre dobrý vývin a rast detí je zdravá strava spojená s pravidelnou konzumáciou ovocia a zeleniny. To, že zeleninka a ovocie deťom chutí, dokázali pre veselej ochutnávke. Svoju šikovnosť si preverili  pri súťažení v triedení strukovín. Prezentácia i aktivity boli pre deti poučné i zábavné.

   

 • September neznamenal pre nás len nástup do školy a učenie... Vystihli sme totiž najkrajšiu časť „babieho leta“ a vybrali sme sa na výlet do Bratislavy. Žiaci prvého až piateho ročníka sa oboznámili s výstavou Bienále ilustrácií. Je to výstava s tradíciou 50 rokov a oboznamuje deti s ilustráciami, ktoré dopĺňajú detské knihy. Keďže tento rok boli bienále výnimočne prezentované v Slovenskom národnom múzeu, využili sme príležitosť a absolvovali sme aj prehliadku prírodovednej sekcie. Objavovali sme rozmanitosti živej a neživej prírody, ktorá je typická pre územie Slovenska, ale vyskytli sa aj cudzokrajné zvieratá. Okrem skamenelín a kameňov sme sa cez celú škálu rôznych „potvoriek“ dostali až k exotickým zvieratám a skamarátili sme sa aj so žirafou či zebrou. Po vyčerpávajúcom zážitku sme sa, na radosť všetkých detí, presunuli do menej náučnej časti Bratislavy – do nákupného centra, kde sme s obrovskou radosťou pomíňali všetko, čo sme mohli a spokojní sme sa vybrali na cestu domov.

 • 4. 9. 2017

  Všetci sme sa radi vrátili do školy po prázdninách oddýchnutí, spokojní a plní očakávaní. Najviac tajných túžob a snov mali malí prváčikovia, ale aj deviataci, ktrorých čakajú posledné dôležité chvíle na základnej škole.

  Pani riaditeľka Mgr. Ľubica Zaujecová, po tónoch našej hymny a uvítacích básniach, v slávnostnom príhovore privítala hostí, rodičov, učiteľov i žiakov a na záver zapriala všetkým veľa úspechov v novom školskom roku. Čakajú nás zaujímavé úlohy, ciele a ich plnenia, tak s radosťou do učenia !

 • Cvičenie v prírode - jesenná časť

  Dňa 7. 9. 2017sa žiaci ročníkov 1. - 4. zúčastnili jesennej časti Cvičenia v prírode. Deti si osvojovali základy správneho pohybu v prírode, dbali na ochranu prírody, tiché správanie. Cvičením si rozvíjali telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť.Jesenná príroda im ponúkla množstvo podnetov k pozorovaniu a poznávaniu.

 • Zdokonaľovací plavecký výcvik

  Dátum: 12.6. – 16.6. 2017

  Miesto: Štúrovo – kúpalisko „Vadaš“, Nitra – Mestská plaváreň

  Triedy: VI. a VII. ročník, počet žiakov 21

   Zdokonaľovací plavecký výcvik prebiehal podľa plánu v dňoch 12.6. – 15.6. na Vadaši v Štúrove, žiaci sa zdokonalili v plaveckých štýloch / prsia, kraul, znak/, naučili sa štartový skok pre znak a „hlavičku“. Boli rozdelení do dvoch skupín, 1. skupina plávala v plaveckom bazéne a 2. skupina v bazéne „Hviezda“. Žiaci plávali aj vo vlnovom bazéne a využili tobogány. V stredu navštívili Baziliku v  maďarskom mesto Ostrihom. Na Baziliku sa vyviezli malým vláčikom a späť išli „Mačacím chodníkom“. Večer športovali na multifunkčných ihriskách a na pieskových / futbal, bedminton, volejbal/. V piatok si v Mestskom kúpeli zopakovali všetky plavecké štýly.

 • Športová olympiáda detí materských škôl obcí občianskeho združenia Vitis

  19. 6. 2017

  Dňa 16. 6. 2017 sa uskutočnila Športová olympiáda detí materských škôl obcí občianskeho združenia Vitis. Materská škola v Jarku zastávala tento rok aj úlohu organizátorov. Do súťaže sa zapojilo 10 škôl. Za každú materskú školu súťažili 3 chlapci a 3 diečatá. Súťažili v 3 súťažiach: beh na 20 metrov, hod kriketovou loptičkou a skok do diaľky. Výsledky sa zapisovali zvlášť pre chlapcov aj dievčatá. Deti prežili krásny športový deň a za svoje výkony si odniesli vecné ceny. Nakoniec boli vyhodnotené aj najúspešnejšie škôlky.

  Naša škôlka získala 1. miesto!!!

  Výsledky:

  Beh.pdf       Hod.pdf        Skok.pdf        Suhrn.pdf

 • Rozlúčková slávnosť

  Predposledný deň školského vyučovania sa naši deviataci lúčili so svojou základnou školou. Vo vyzdobenej interaktívnej učebni sa konala rozlúčková slávnosť deviatakov s učiteľmi školy. Spoločnú slávnosť príhovormi otvorili p. riaditeľka Beata Medeková a tr. učiteľka Ľubica Zaujecová. Za triedu predniesla rozlúčkový príhovor Katka Trubačová, ktorá sa v mene všetkých spolužiakov poďakovala učiteľom za ich trpezlivosť, láskavosť a za odovzdané vedomosti počas celého štúdia na ZŠ.

  .....Milí deviataci, prajeme Vám veľa splnených snov, túžob, radosti zo života a v ďalšom štúdiu veľa, veľa šťastia. Veríme, že na chvíle strávené na tejto základnej škole nezabudnete a budete spomínať na ňu a na nás len v dobrom. Tešíme sa, že sa niekedy opäť stretneme........

   

                                                                                                                               VEĽA ŠŤASTIA!!!!!

 • Školský výlet - Králiky

  Dňa 21.6. - 23.6. 2017 sa žiaci 9. ročníka zúčastnili exkurzie a rozlúčkového školského výletu. Z okna vlaku na trase Nitra - Banská Bystrica sme spoznávali krásy Slovenska. Večernou turistikou sme navštívili skokanský mostík s 300-schodmi, odkiaľ bol nádherný výhľad na pohorie Nízke Tatry a Kremnické vrchy. Pešou turistikou z Králik sme navštívili Králický vodopád, ktorý je ozdobou prírodnej pamiatky - Králická tiesňava. Ďalej sme sa peši presunuli do Tajova, kde sme si prezreli rodný dom Jozefa Gregora Tajovského a Jozefa Murgaša. V penzióne Horec sme prežili krásne okamihy pri opekačke, športových hrách a spomínaní na spoločne prežité chvíle na ZŠ.

  Všetci sme prežili nezabudnuteľné zážitky, na ktoré budeme ešet dlho spomínať. 

   

   

 • Zber papiera

  V dňoch od 22.5. - 5.6. 2017 sa uskutočnil zber papiera. Našej škole sa podarilo vyzbierať 8432 kg papiera. Z toho MŠ vyzbierala 3566 kg a ZŠ 4866 kg papiera.

  Poradie žiakov ZŠ:

  1. miesto: Filip Zaujec (I.tr.) 902 kg 

  2. miesto: Jakub Zabák (VII. tr.) 451 kg

  3. miesto: Nelka Boledovičová (II.tr.) 388 kg

  4. miesto: Emma Horváthová (I.tr.) 339 kg

  5. miesto: Friderik Baláž (I.tr.) 312 kg

  6. miesto: Natália Lidajová (II tr.) 202 kg

  7. miesto: Johanka Tóthová (IV.tr.) 143 kg

  8. miesto: Viktor Bédi (I.tr.)117 kg

  9. miesto: Karolína Švihoríková (VI.tr.) 114 kg

  10. miesto: Sebastian Stískala (II.tr.)100 kg

  Každý jeden žiak, čo sa zapojil do zberu papiera, bol odmenený. Veľmi pekne ďakujeme všetkým žiakom a ich rodičom, ktorí sa do zberu zapojili. Ďakujeme, že chránite životné prostredie!

  Za pomoc pri zbere papiera patrí veľké ďakujem žiakom IX. tr. A. Hruškovej, D. Ďurfinovej, L. Krišákovi, J. Slezákovi, D. Andrášikovi, K. Boledovičovej, T. Fintorovi a S. Lámošovi.

  Tešíme sa na zber papiera v šk. roku 2017/2018. ĎAKUJEME!!!!!!!

 • Škola v prírode

  12. 6. 2017

  V dňoch od 5. do 9. júna 2017 sa žiaci 2., 3., a 4. ročníka zúčastnili Školy v prírode v horskom hoteli Gejdák. Ten  sa nachádza v podhorskom prostredí nad mestom Ružomberok v Dolnom Liptove.

  Počas pobytu sa žiaci vzdelávali netradičnými formami práce, zúčastnili sa rôznych aktivít zaradení  do skupín. Jazdili na koňoch, relaxovali v bazéne, saune a vírivke. Každé popoludnie absolvovali pútavý animačný program. Podstúpili nenáročnú túru do 3 km vzdialenej obce Vlkolínec. Veľa času trávili v prírode a na športových ihriskách. Žiaci si odniesli množstvo príjemných zážitkov z pestrej činnosti.

 • Na záver školského roka sme sa zapojili do súťaže Zálužská paleta. Dorota Zeleňáková a Adam Horný  sa stali víťazmi II. a III. kategórie , Adam Zaujec obsadil II. miesto a Karolína Švihoríková skončila na III. mieste: Všetkým gratulujeme !!!!!!!

   

 • Malá finančná akadémia

  Využili sme ponuku neziskovej organizácie EDULAB a žiaci 3.ročníka sa zapojili do projektu Malá finančná akadémia. Projekt prebiehal od 13. marca do 7. apríla. Cieľom akadémie bolo rozvíjať FG prostredníctvom zážitkového učenia. Žiaci prechádzali množstvom vzdelávacích aktivít bez toho, aby si všimli, že sa učia. Interaktívne cvičenia boli zamerané na čítanie s porozumením a zároveň žiaci hrali hru Naše mesto. Vytvorili si vlastné peniaze, získavali peniaze za správne vypracované úlohy, za spoluprácu v tímoch ale aj za chovanie sa medzi sebou. Za získané peniaze si kupovali budovy, z ktorých potom postavili časti a centrum mesta. Konečným výstupom bolo vybudovanie a prezentácia mesta.

 • MO - Volejbal

  V dňoch 8. 3. a 10. 3. bola naša škola organizátorom MO vo volejbale žiakov a žiačok. Naši žiaci sa umiestnili na 5. mieste a žiačky postúpili do finále, v ktorom podľahli 0:2 žiačkam z Gymnázia, Párovská 1.

  Družstvo žiakov: Finta, Kramár (V.), Bekéni, Horný, Švihorík, Zaujec (VIII.) a Zajko (VII.)

  Dužstvo dievčat: Hrušková, Trubačová, Ruttkayová (IX.), Andrášiková, Boledovičová, Fúsková. Tehlárová, Zeleňáková (VII.), Fraňová a Thúrociová (VIII.)

 • Tak ako každoročne, aj v školskom roku 2016/2017 sme sa zapojili do celoslovenskej postupovej súťažnej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy. Z druhého stupňa vyslali svojich súťažiacich tri triedy. Zo šiesteho ročníka statočne bojovali žiacky Karolína Švihoríková a Emma Segéňová, obe kartu vsadili na poéziu, čo sa hlavne Kaji veľmi oplatilo, pretože sa umiestnila na treťom mieste. Siedmaci mali tiež svojich horúcich favoritov – Bernadetu Bekéniovú, Simonu Boledovičovú, Janu Tehlárovú a Dominika Paula. Dominik nakoniec zaujal porotu natoľko, že skončil ako víťaz školského kola. Zahnbiť sa nedali ani ôsmaci, ktorí mali dvoch súťažiacich – Mareka Bekéniho a Ninu Mesárošovú. Marek sa umiestnil na druhom mieste. Porota v zložení p.uč. Bakošová, p.uč. Dovičičová, p.uč. Janíková a Miška Zaujecová nakoniec udelili tri miesta, z ktorých každé putovalo do jedného ročníka:

   1. miesto: Dominik Paul (7.trieda)

         2.  miesto: Marek Bekéni (8.trieda)

         3. miesto: Karolína Švihoríková (6.trieda)

  Naše VEĽKÉ ĎAKUJEM patrí tiež Márii Magdaléne Hruškovej, ktorá prichystala a vyzdobila priestory siedmej triedy, kde sa súťaž konala.

  Milí naši študenti, všetkým, ktorí ste sa zúčastnili, veľmi pekne ďakujem a už teraz sa teším na Hviezdoslavov Kubín 2018!

  Vaša p.uč. Janíková

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Jarok
  Školská 16, 951 48 JAROK
 • 037/6587252 - ZŠ
  0901/703071 - ZŠ
  037/6587298 - MŠ
  0911/506649 - MŠ
  037/6587217 - ŠJ

Fotogaléria