Zoznam krúžkov

WWW Názov   
Hravé čítanie a písanie pre 1. ročník
Nemčina hrou
Pohybové hry I
Pohybové hry II
Príprava na testovanie a prijímacie pohovory z MAT
Príprava na testovanie a prijímacie pohovory z SJL
Šikovníček

© aScAgenda 2018.0.1105 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.06.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Jarok
  Školská 16, 951 48 JAROK
 • 037/6587252 - ZŠ
  0904310684 - ZŠ
  037/6587298 - MŠ
  0911/506649 - MŠ
  037/6587217 - ŠJ

Fotogaléria