Zoznam krúžkov

WWW Názov   
Hravé čítanie a písanie pre 1. ročník
Nemčina hrou
Počítačový krúžok
Pohybové hry I
Pohybové hry II
Príprava na testovanie a prijímacie pohovory z MAT
Príprava na testovanie a prijímacie pohovory z SJL
Rozhlasovo-čitateľský krúžok
Šikovníček
Volejbalový krúžok

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.12.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Školská 16, 951 48 JAROK
 • 037/6587252 - ZŠ
  0904310684 - ZŠ
  037/6587298 - MŠ
  0911/506649 - MŠ
  037/6587217 - ŠJ

Fotogaléria