Zmena prevádzky MŠ a ŠKD

Riaditeľka ZŠ s MŠ Jarok oznamuje zmenu prevádzky MŠ a ŠKD v piatok 15. 12. 2017.

MŠ aj ŠKD budú otvorené do 15:30 hod.

Pozvánka

Čo nás čaká

13.-14. 12.  Pytagoriáda
18. 12. 2017 Konzultačné rodičovské združenie + vianočná tržnica 14:00 - 16:30
18. 12. 2017 Stretnutie rodičov žiakov IX. ročníka s výchovnou poradkyňou - výber stredných škôl od 16:30
20. 12. 2017 Vianočný koncert v kostole sv. Martina od 8:15
22. 12. 2017 Vianočná akadémia v škole
19. 12.  2017   Návšteva vianočného mestečka (V. - IX. ročník)
december Vianočný turnaj vo vybíjanej
23. 12. 2017 - 5. 1. 2018 Vianočné prázdniny

 

Novinky

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Jarok
  Školská 16, 951 48 JAROK
 • 037/6587252 - ZŠ
  0901/703071 - ZŠ
  037/6587298 - MŠ
  0911/506649 - MŠ
  037/6587217 - ŠJ

Fotogaléria